Algemene voorwaarden


Wij onderhouden deze website voor uw gebruik, aarzel niet om deze site te bekijken. Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vertelt u de algemene voorwaarden waaronder wij een van de producten (Product) die op onze website worden vermeld, Filofax.be/Filofax.nl/Filofax.lu (onze site) aan u leveren. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een Product van onze site bestelt. U dient te begrijpen dat door één van onze Producten te bestellen, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.Informatie over ons

Filofax.be/NL/LU is een site die wordt beheerd door FLB Group Ltd (wij) (ons). Wij zijn geregistreerd in Schotland onder bedrijfsnummer SC007315 en met onze statutaire zetel op 10 George Street, Edinburgh, Schotland, EH2 2PF. Ons BTW-nummer is GB 235539357.


Uw status

Door een bestelling te plaatsen via onze site, garandeert u dat:
(a) U bent wettelijk in staat om bindende contracten aan te gaan;
(b) U bent ten minste 16 jaar oud


Hoe het contract tot stand komt tussen u en ons

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Geen enkel door u ingediend aanbod voor de aankoop van het Product wordt geaccepteerd totdat we de ontvangst en acceptatie van het aanbod per e-mail hebben bevestigd. Acceptatie wordt geacht van kracht te zijn wanneer wij de e-mail (de Orderbevestiging) verzenden. Het contract tussen ons (Contract) komt pas tot stand wanneer wij u de Orderbevestiging toesturen. Het Contract heeft alleen betrekking op die Producten waarvan we de aanvaarding hebben bevestigd in de Orderbevestiging. We zijn niet verplicht om een ander Product te leveren dat mogelijk deel uitmaakte van uw bestelling totdat de verzending van een dergelijk Product is bevestigd in een afzonderlijke Orderbevestiging.

Consumentenrechten

U kunt een Contract te allen tijde annuleren binnen een "afkoelingsperiode" van zeven werkdagen, te beginnen op de dag nadat u het Product hebt ontvangen. In dit geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die voor het Product is betaald in overeenstemming met ons restitutiebeleid (uiteengezet in clausule 7 hieronder).
Om een contract te annuleren, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U moet het Product ook onmiddellijk aan ons retourneren, in dezelfde staat waarin u het hebt ontvangen, en op eigen kosten en risico. U hebt een wettelijke verplichting om redelijke zorg te dragen voor het Product zolang het in uw bezit is. Als u deze verplichting niet nakomt, hebben wij mogelijk het recht om tegen u een vordering in te stellen voor schadevergoeding.
U hebt geen enkel recht om een Contract voor de levering van Gepersonaliseerde producten te annuleren.
Details van dit wettelijke recht en een uitleg over hoe het moet worden uitgeoefend, worden verstrekt in de Orderbevestiging. Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


Prijs en betaling

De betaling wordt verwerkt op het moment van bestelling. Mochten wij om welke reden dan ook niet in staat zijn om uw bestelling uit te voeren, dan wordt deze binnen 3 werkdagen teruggestort.
De prijs van het Product is onze opgegeven prijs (behalve in geval van een duidelijke fout) of de prijs die in onze huidige gepubliceerde productcatalogus wordt vermeld.
Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een orderbevestiging hebben gestuurd.
De prijs van het Product is inclusief BTW, tenzij u een klant van buiten de EU bent, wanneer de btw in aftrek wordt gebracht. Btw is niet van toepassing op Kaarten of Boeken. Wij zijn een retail klantgericht kanaal. Potentiële klanten die btw-geregistreerd zijn, moeten contact opnemen met hun lokale distributeur voor service. Ga naar www.filofax.com om de lijst met distributeurs te bekijken in het gedeelte "Find Your Filofax Outlet".
Onze site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die op onze site worden vermeld, onjuist geprijsd zijn. We zullen normaal gesproken prijzen verifiëren als onderdeel van onze acceptatieprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van een Product lager is dan onze vermelde prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen wanneer we het Product naar u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen we normaal gesproken, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voordat we het Product verzenden, of uw bestelling weigeren en u op de hoogte stellen van een dergelijke afwijzing.
Wij zijn niet verplicht om het Product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat wij u een Orderbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden herkend.
U bent aansprakelijk voor het betalen van onze kosten voor levering, die zullen variëren afhankelijk van uw locatie en de waarde van uw bestelling. Raadpleeg het leveringsgedeelte voor een lijst met bezorgkosten.
Alle kosten moeten voorafgaand aan de levering worden betaald. De juridische eigendom van de Goederen blijft bij ons totdat de volledige betaling door ons is ontvangen.
Sale-artikelen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.


Beschikbaarheid en levering

Uw bestelling wordt meestal geleverd binnen 1-2 werkdagen na de verzenddatum voor levering in, België, Nederland en Luxemburg, of binnen 10-14 werkdagen na de verzenddatum voor Europese / internationale leveringen. Houd er rekening mee dat dit alleen geschatte tijden zijn en dat leveringen kunnen worden beïnvloed door gebeurtenissen buiten onze controle (koeriersstakingen, slecht weer, enz.).


Ons retour- en terugbetalingsbeleid

Als u niet tevreden bent met een Product dat u bij ons hebt gekocht:
Stuur het gewoon binnen 28 dagen na verzending naar ons terug in de oorspronkelijke staat met uw bestelreferentienummer en we zullen de prijs van het artikel terugbetalen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
Vul de informatie op de achterkant van de verzendnota in en voeg die toe aan uw pakket om ons de reden voor de retourzending te laten weten. We raden u aan een bewijs van plaatsing te verkrijgen. Stuur uw retour naar: FILOFAX België – Dienst retouren – Klapstraat 13- 1790 Affligem – België.
Bestellingen op de website kunnen niet worden geretourneerd naar een van onze Filofax-winkels.
Wanneer u een Product aan ons retourneert:
(a) Als u het contract tussen ons binnen de bedenktijd van zeven dagen hebt geannuleerd, verwerken wij de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop u uw annulering hebt gemeld. In dit geval zullen we de prijs van het Product volledig terugbetalen, inclusief de oorspronkelijke kosten van het verzenden van het artikel naar u.
(b) Als u het Product aan ons hebt geretourneerd na het einde van de afkoelingsperiode van zeven dagen en vóór het verstrijken van 28 dagen na de datum van verzending, zullen wij de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken. De terugbetaling is voor de prijs van het Product. In dit geval, alleen als we een defect of onjuist artikel naar u hebben verzonden, omvat uw terugbetaling de prijs van het Product en de oorspronkelijke verzendkosten die zijn gemaakt om het naar u te verzenden.
(c) We zullen meestal al het geld dat we van u hebben ontvangen terugbetalen met dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen.


Invoerrecht

Als u producten bestelt op onze site voor levering buiten het Europa, kan het onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de levering de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en het bedrag ervan niet kunnen voorspellen. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst.
Houd er ook rekening mee dat u moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor het Product is bestemd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.


Onze aansprakelijkheid

Wij garanderen u dat elk product dat via onze site bij ons is gekocht van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt voor alle doeleinden waarvoor producten van deze aard gewoonlijk worden geleverd.
Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van het verbreken van deze overeenkomst door ons is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het Product dat u hebt gekocht en eventuele verliezen die een voorzienbaar gevolg zijn van het verbreken van de overeenkomst door ons.
Dit omvat of beperkt op geen enkele manier onze aansprakelijkheid:
(a) Voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
(b) Onder sectie 2(3) van de Consumer Protection Act 1987;
(c) Voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of(d) Voor elke kwestie waarvoor het voor ons illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als een neveneffect van het hoofdverlies of de schade, inclusief maar niet beperkt tot:
(a) verlies van inkomsten of inkomsten (b) verlies van zaken (c) verlies van winst of contracten (d) verlies van verwachte besparingen (e) verlies van gegevens, of (f) verspilling van management- of kantoortijd hoe dan ook ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar; op voorwaarde dat deze clausule 9.4 geen beletsel vormt voor claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom die vallen onder de voorwaarden van clausule 9.1 of clausule 9.2 of andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de categorieën (a) tot en met (g) inclusief deze clausule 9.4. Eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten


Schriftelijke mededelingen

Toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of communicatie die we u sturen schriftelijk moet zijn. Wanneer u onze site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We zullen per e-mail contact met u opnemen of u informatie verstrekken door kennisgevingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat u akkoord met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


Mededelingen

Alle kennisgevingen die u aan ons doet, moeten worden gericht aan Group 4P NV – Klantendienst – Klapstraat 13 – 1790 Affligem – België/ store.be@filofax.com. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres of postadres dat u ons hebt verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die zijn gespecificeerd in clausule 10 hierboven. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en onmiddellijk correct te zijn betekend wanneer deze op onze website wordt geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de datum van plaatsing van een brief. Bij het bewijzen van de betekening van een kennisgeving, volstaat het om, in het geval van een brief, te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, afgestempeld en in de post is geplaatst en, in het geval van een e-mail, dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.


Overdracht van rechten en plichten

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.
U mag een Contract, of een van uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
We kunnen een Contract, of een van onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins van de hand doen.


Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van een van onze verplichtingen onder een contract die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (overmacht).
Een overmachtsgebeurtenis omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeuren, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:
(a) Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties.(b) Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog. c) Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurramp. d) Onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaartuigen, motorvervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer. e) Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. (f) De wetten, decreten, wet- en regelgeving of beperkingen van een regering.
Onze uitvoering onder een contract wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie voortduurt, en we zullen een verlenging van de tijd voor uitvoering hebben voor de duur van die periode. We zullen onze redelijke inspanningen leveren om de overmachtsituatie tot een einde te brengen of om een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen uit hoofde van het contract kunnen worden uitgevoerd ondanks de overmachtsituatie.


Verklaring van afstand

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet in slagen om aan te dringen op strikte nakoming van een van uw verplichtingen onder het Contract of een van deze algemene voorwaarden, of als we geen van de rechten of rechtsmiddelen uitoefenen waarop we recht hebben onder het Contract, vormt dit geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en ontslaat het u niet van de naleving van dergelijke verplichtingen.
Een verklaring van afstand door ons van enige tekortkoming vormt geen verklaring van afstand van enige latere tekortkoming.
Geen enkele verklaring van afstand door ons van een van deze algemene voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand is en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met clausule 10 hierboven.


Scheidbaarheid

Als een van deze algemene voorwaarden of bepalingen van een contract door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in welke mate dan ook, zal een dergelijke voorwaarde, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.


Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en vervangen elke eerdere regeling, afspraak of overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een contract.
We erkennen allemaal dat, bij het aangaan van een Contract (en de documenten waarnaar daarin wordt verwezen), geen van ons vertrouwt op enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie (Vertegenwoordiging) van een persoon (al dan niet een partij bij dat Contract) anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden.
Ieder van ons gaat ermee akkoord dat de enige rechten en rechtsmiddelen die voor ons beschikbaar zijn als gevolg van of in verband met een vertegenwoordiging, contractbreuk zijn zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.
Niets in deze clausule beperkt of sluit enige aansprakelijkheid voor fraude uit.


Ons recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen

We hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen om veranderingen in marktomstandigheden weer te geven die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem.
U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u het Product bij ons bestelt, tenzij een wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden vereist is door de wet of overheidsinstantie (in welk geval dit van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst), of als we u op de hoogte stellen van de wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat we u verzenden de Orderbevestiging (in welk geval we het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product op de hoogte stelt van het tegendeel).


Auteursrecht

Het wettelijk eigendom en alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op deze site en het ontwerp, de tekst, de afbeeldingen, de software en al het andere materiaal op de site behoren te allen tijde aan ons toe, tenzij anders vermeld. U mag alleen materiaal downloaden of een enkele papieren versie bekijken en/of afdrukken voor privé- of niet-commercieel gebruik en geen enkel deel van deze site of het materiaal ervan mag anderszins worden gereproduceerd, verzonden of beschikbaar worden gesteld op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.


Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze site worden weergegeven, inclusief Filofax, Clipbook, Flex by Filofax en het "F" -logo, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van FLB Group Ltd en hun gelieerde bedrijven. Deze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Filofax. Filofax zal haar intellectuele eigendomsrechten zonder aarzeling afdwingen in de ruimste zin van de wet.


Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is, geeft Filofax geen garantie expliciet of impliciet met betrekking tot de aard of nauwkeurigheid van dergelijk materiaal voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


Verwijzigingen

U kunt links op deze site activeren die leiden naar websites die niet onder de controle van Filofax vallen en daarom is elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op de gelinkte site uitgesloten door Filofax.


Framing/koppeling

Elke framing van of linken naar deze site is verboden zonder de juiste schriftelijke toestemming van Filofax.


Monitoring

Filofax kan van tijd tot tijd bulletinboards, transmissies, postings, discussies en dergelijke op deze site controleren of beoordelen. Filofax aanvaardt in dat opzicht geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en het is u verboden om materiaal te gebruiken dat aanleiding zou geven tot een overtreding of aansprakelijkheid voor Filofax.


Derde

Om twijfel te voorkomen, zal niets in deze voorwaarden aan een derde partij enig voordeel of het recht verlenen om een voorwaarde af te dwingen


Recht en jurisdictie

Contracten voor de aankoop van producten via onze site en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met hen of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door engels recht. Elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke contracten of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.


Voucher codes & Promoties

a) Beperk één promotievoucher per persoon, per aanbieding en één promotievoucher per bestelling.b) Deze promotievoucher kan alleen worden ingewisseld op onze website nl.filofax.comc) Houd er rekening mee dat er een minimale aankoopwaarde van toepassing kan zijn die exclusief verzendkosten en verpakking is.d) Promotievouchers kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt, d.w.z. toegepast op bestellingen die al bij ons zijn geplaatst.e) Raadpleeg uw promotievoucher voor de vervaldatum en eventuele aanvullende aanbiedingsbeperkingen.f) Bepaalde producten kunnen vrijgesteld van promotionele aanbiedingen.g) Filofax behoudt zich het recht voor om online vouchers op elk moment te annuleren.h) Houd er rekening mee dat vouchercodes niet kunnen worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
Huidige aanbiedingen
Algemene voorwaarden voor promoties worden hier vermeld op de pagina Huidige aanbiedingen

Welkomstaanbieding
| 10% korting bij het abonneren op nieuwsbrieven
10% KORTING op uw volgende bestelling. Gebruik de promotiecode in uw welkomstmail op de betaalpagina. De promotiecode is 30 dagen geldig vanaf uitgifte. De aanbieding is exclusief de volgende leersoorten: Norfolk, Chester, Classic Stitch Soft, Classic Croc, Malden, Lockwood, Holborn, Heritage, Nappa, Finsbury en The Original. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere promoties, aanbiedingen of kortingscodes. Promotie kan ook niet worden toegepast op eerder geplaatste bestellingen en is alleen geldig op bestellingen geplaatst op Filofax België/ Nederland/Luxemburg

Influencer Aanbiedingen

Filofax werkt samen met externe social media Influencers die specifieke kortingen kunnen aanbieden op onze website. Gebruik de promotiecode die door de influencer op de betaalpagina wordt geadverteerd om de korting in te wisselen. Tenzij anders vermeld, zijn deze aanbiedingen exclusief de volgende lederen assortimenten: Norfolk, Chester, Classic Stitch Soft, Classic Croc, Malden, Lockwood, Holborn, Heritage, Nappa, Osterley, Finsbury, The Original en The Centennial Collection. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties, aanbiedingen of kortingen. Promoties kunnen niet worden toegepast op eerder geplaatste bestellingen en zijn alleen geldig op bestellingen geplaatst op Filofax NEDERLAND. Raadpleeg het sociale media-account of de website van Influencer voor meer informatie over het type korting dat wordt aangeboden en de vervaldatum.


Wedstrijdvoorwaarden

Deze regels zijn van toepassing op elke wedstrijd die wordt georganiseerd door de promotor, FLB Group Ltd, tenzij anders vermeld in specifieke wedstrijdinstructies. Door deel te nemen aan de wedstrijd worden deelnemers geacht deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en eraan gebonden te zijn. De beslissing van de promotor is definitief en bindend. Alle deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, tenzij een andere leeftijdsbeperking is opgegeven. Indien relevant, moeten deelnemers, indien zij jonger zijn dan 18 jaar, vooraf toestemming krijgen van hun ouder of voogd. Alle inzendingen moeten vóór de in de wedstrijd vermelde sluitingsdatum zijn ontvangen. Antwoorden worden ingevoerd bij indiening. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die verkeerd zijn geadresseerd, verloren zijn gegaan om technische of andere redenen of zijn ontvangen na de sluitingsdatum. Geen aankoop nodig. Winnaar(s) worden binnen 1 week na de sluitingsdatum of zoals anderszins vermeld op de hoogte gebracht. Na een dergelijke kennisgeving moet de winnaar de organisator alle gegevens sturen van zijn of haar postadres waarop de prijs wordt afgeleverd (indien van toepassing). Promotor is FLB Group Ltd.


Privacybeleid

Bij Filofax doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. We gebruiken de informatie die we van u verzamelen om bestellingen te verwerken en om een meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden. Ga naar onze sectie Privacybeleid.


Welke informatie verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Wanneer u bestelt, hebben we uw naam, e-mailadres, geregistreerde kaarthouderadres en afleveradres (indien verschillend) nodig. Dit stelt ons in staat om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren en om u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling. We vragen ook om een telefoonnummer, zodat we dringend contact met u kunnen opnemen als er een probleem is met uw bestelling. Voor sommige internationale leveringen kan dit nummer aan koeriers worden gegeven.
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbulletins of focusgroepen, vragen we u om uw e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen met relevante producten of speciale promoties.
Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of andere promotionele functie, kunnen we om uw naam, adres en e-mailadres vragen, zodat we de wedstrijd kunnen beheren en de winnaar op de hoogte kunnen stellen.
Filofax personaliseert uw winkelervaring door uw aankopen te gebruiken om ons toekomstige productaanbod op deze site vorm te geven. We monitoren ook de verkeerspatronen van klanten en het gebruik van de site om het ontwerp en de lay-out van deze site te verbeteren en te ontwikkelen.


Zal Filofax de informatie die het verzamelt bekendmaken aan externe partijen?

Filofax verkoopt, verhandelt of verhuurt uw informatie niet aan anderen en doet er alles aan om uw privacy te beschermen.


Hoe beschermt Filofax klantgegevens?

Wanneer u uw bestellingen plaatst of toegang krijgt tot uw accountgegevens, bieden wij het gebruik van een beveiligde server. De beveiligde serversoftware (SSL) versleutelt alle informatie die u invoert voordat deze naar ons wordt verzonden. Bovendien, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) van de EU (https://www.eugdpr.org/), volgen we strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u ons hebt gegeven, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures betekenen dat we af en toe om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we gevoelige informatie kunnen vrijgeven.


Hoe zit het met cookies?

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Onze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar ze stellen ons in staat om functies zoals 'Geregistreerde klant' te bieden en om artikelen in uw winkelmandje op te slaan tussen bezoeken. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browser wijzigen om dat te voorkomen. Zelfs zonder een cookie kunt u nog steeds de meeste functies op deze site gebruiken, maar u kunt enkele technische problemen ondervinden (bijvoorbeeld items die in uw winkelmandje zijn geplaatst, kunnen verloren gaan).